Par reči o nama

Dobrodošli na meta.rs. Mi smo internet magazin koji vam svaki dan donosi nove perspektive na različite teme. Pružanje kvalitetnog, informativnog, i zabavnog sadržaja je ono čime se dičimo.

Naš cilj je informisanje, edukacija, zabava, i angažovanje naših čitalaca kroz kreiranje i prezentovanje kvalitetnog sadržaja.

Sadržaj koji kreiramo ima za cilj pravljenje zajednice. Vaši komentari, zamerke ili pohvale su i više nego dobrodošli.

Upoznajte naš tim

Mira Bass

Founder & CEO

Mira Bass

Director of Marketing Services

Otis Bull

Director of Digital Marketing

Harvey Beltran

Brand Manager

Omer Mays

Digital Content Manager

Ella Weber

SEO Manager

Connor Dennis

Account Executive

Aalia Cuevas

Account Executive

Taryn Cairns

Account Executive

Naši principi

Tačnost i pouzdanost

Na meta.rs se trudimo da naši članci budu što tačniji i pouzdaniji. Svi podaci, statistike i informacije koje delimo proverenog su porekla i potiču iz kredibilnih izvora. Pre objavljivanja, svaki članak prolazi kroz rigorozan proces provere činjenica.

Nezavisnost i nepristrasnost

Naša redakcija funkcioniše nezavisno od bilo kakvih spoljašnjih uticaja, uključujući oglašivače i sponzore. Ovaj princip nam omogućava da zadržimo nepristrasnost i objektivnost u svim našim člancima.

Transparentnost

Verujemo u transparentnost u radu i prema našim čitaocima. Uvek ćemo jasno naznačiti izvore informacija, citate i reference koje koristimo u našim člancima. Takođe, transparentno ćemo navesti sve potencijalne sukobe interesa.

Etičnost

Naš tim pridržava se visokih etičkih standarda u novinarstvu. Poštujemo prava privatnosti, nećemo objavljivati lažne ili obmanjujuće informacije i uvek ćemo se truditi da radimo u skladu sa najboljim interesima naših čitalaca.

Proces kreiranja sadržaja

Istraživanje

Naši autori počinju svaki članak temeljitim istraživanjem, koristeći najpouzdanije izvore i relevantne podatke. Svaki deo sadržaja podržan je proverenim informacijama i statistikama.

Pisanje i uređivanje

Svi članci na meta.rs prolaze kroz nekoliko faza pisanja i uređivanja. Autori blisko sarađuju sa urednicima kako bi osigurali da sadržaj bude jasno i precizno prenet, bez gramatičkih i stilskih grešaka.

Pregled i verifikacija

Pre objavljivanja, svi članci prolaze kroz proces pregleda i verifikacije. Stručnjaci iz relevantnih oblasti proveravaju tačnost i verodostojnost informacija pre nego što članak postane dostupan čitaocima.

Povratne informacije

Vaše mišljenje je važno za nas. Podstičemo naše čitaoce da daju povratne informacije i sugestije kako bismo kontinuirano unapređivali kvalitet našeg sadržaja. Svaka povratna informacija pažljivo se razmatra i koristi za poboljšanje naših članaka.